NIKE LAB
CREATIVE / DIRECTION / EDIT:KENJI NAKASHIMA
PRODUCE:SHINGO FUJII(ODDJOB INC.)/TAKEHIRO IKUTA(ODDJOB INC.)
SUPERVISE:P.M. Ken
CREATIVE CORDINATE:TETSUO MITSUBISHI
DOP:NOBUAKI IMURA
LIGHTING DIRECTOR:KOJI YOSHINO
HAIR & MAKE:TOMOE YOSHIDA
COMPOSIT:MASAKI MIZUNO(Khaki)・KENICHI SASAKI(DEFENSE)・HITOSHI KIMURA(BOOK)
VISUAL EFFECTS:TSUGUTAKA FUKUOKA(F and C)/JUNKI HONMA
MATTE PAINT:JUN HARASHIMA(fude)
MUSIC:TAKAYA MURAKAMI・Com.A
SOUND DESIGN:KENJIRO YAGI

You may also like

Back to Top